Raad voor Cultuurbeleid Schilde

TENTOONSTELLING “RENAISSANCE” in WERF 44, Schoolstraat 44 te Schilde          van 5 mei tot en met 31 mei 2018

Op 4 mei opent de tentoonstelling “Renaissance” van Christian De Schepper in Werf 44. Het biedt een mooie gelegenheid om het werk van deze boeiende kunstenaar, afkomstig uit Schilde te (her)ontdekken. Ooit begonnen als figuratief-grafisch artiest veranderde hij regelmatig van koers om zich toe te leggen op nieuwe technieken en onderwerpen. Op deze tentoonstelling toont hij zowel tekeningen, etsen, aquarellen als schilderijen, recente reeksen en vroeger werk.

Zijn werk blijft echter doordrongen van diepe menselijkheid en schoonheid en wordt gekenmerkt door zijn vaardige, sierlijke en picturale talent. Zelfzeker en zonder schroom, krachtig en toch gevoelig. Het getuigt tevens op indringende wijze van het leven in al zijn facetten en in het bijzonder de interactie tussen mensen, flora en fauna. Dit alles op een originele, poëtische wijze wat ook geldt voor zijn gelegenheidswerken.

Het is deze poëtische aantrekkingskracht die het maakt dat de werken uitnodigen om heel langzaam in zich opgenomen te worden om zelf verwonderd te staan voor deze of gene variatie, deze of gene emotie die er uit lijkt voort te vloeien. Wat we zeker moeten onthouden is dat zijn oeuvre getuigt van de correlatie tussen de verwondering, schoonheid en de mens.

Zoals in het echte leven is zijn werk niet statisch maar constant in beweging. Zoals Montagne het schreef : “Je ne peins pas l’être, je peins le passage” ! Het is tevens een lof op de traagheid in deze digitale dictatuur in de huidige multimediale maatschappij. Zijn recente schilderijen zijn een terechte verwijzing naar het werkwoord “monere” wat herinnering betekent. Zoals treffend uitgedrukt door de dichter R.M. Rilke : “De herinnering is het wakker worden van de stenen, de diepten naar je toegwend.” want de originele mens merkt op wat de gewone slechts ziet.

De herinnering is wezenlijk voor het maken van kunst. Dat wat indruk op je heeft gemaakt blijft. Steeds vanuit een ander perspectief altijd iets nieuws laten zien om dan te komen tot het weergeven in beelden van die dingen die wij niet kunnen verwoorden. Gevoelens die vleugels krijgen en beginnen te vliegen m.a.w. transformaties van de ziel. In dit verband citeren wij de kunstenaar zelf

“MIJN ZIEN, MIJN HOREN, MIJN VOELEN WORDEN DOORHEEN VERDICHTTTE HERINNERINGEN BEELDEN”.

Openingsuren : maandag tot vrijdag van 10u tot 20u, zaterdag van 9u tot 14u en zondag van 13u tot 17u

Laatst Bijgewerkt 3 mei 2018