Publicatie “De Grote Oorlog in Schilde”

Scilla publiceert
Heemkundige Kring Scilla 
publiceert zijn eigen verhaal over de eerste wereldoorlog, samengesteld door Rudi Hertogs en Frank Van Konnegem.

Wie in België aan de eerste wereldoorlog denkt, denkt in de eerste plaats aan de Westhoek, maar ook de ravage en de vele burgerslachtoffers zoals in Luik, Visé, Dinant, Leuven, Aarschot, Lier en Mechelen zijn algemeend bekend.
Vergeleken met al die ellende verdient de oorlogsgeschiedenis van Schilde maar een heel kleine voetnoot in de geschriften over de eerste wereldoorlog, maar zolang we oog blijven hebben voor het grote verhaal, heeft ook die kleine Schildense voetnoot haar plaats.

AKKOORD

  • er werd in Schilde niet gevochten, maar dat had vooral met geluk te maken en daarbij lagen Lier en Broechem echt niet zo ver weg
  • er vielen in Schilde bijna geen burgerslachtoffers en verhoudingsgewijs betreuren we minder gesneuvelden dan andere dorpen
  • je kon tijdens de oorlog beter wonen in een boerendorp dan in een stad

Maar ook in Schilde hadden gebouwen te lijden onder het oorlogsgweld EN ….

  • er vielen wel degelijk burgerslachtoffers
  • we vonden meer gesneuvelden terug dan er officieel in Schilde erkend worden
  • ook bij ons was de zorg voor het dagelijks brood het voorwerp van een dagelijkse strijd

Daarom een boek over Schilde en Schildenaren OM NOOIT TE VERGETEN !!!
Het boek wordt uitgebracht op A4-formaat (210 x 297 mm) in vierkleurendruk (200 à 300 blz) met foto’s, plannen, scans van briefwisseling en andere relevante informatie. Voorintekening kan tot en met 31 augustus 2014 (voorlopige datum)