Algemeen

Cultureel organigram

Deze rubriek omvat volgende onderdelen

  • enige toelichting in verband met de werking van de dienst Cultuur en Museum, de Cultuurgids 2012, het Albert Van Dyck museum als dusdanig en het Genootschap dat zich bezig houdt met deze collectie.
  • wat is een adviesraad, hoe is de samenstelling ervan, welke draagkracht heeft zo’n raad en wat is nu in feite het verschil tussen een adviesraad en een beheersorgaan ?
    Wat de taak is van de cultuurraad in het geheel kunnen jullie terugvinden onder de rubriek “Werking” “Cultuurraad”.
  • een link naar de bibliotheek mag zeker niet ontbreken
  • nuttige info kunnen jullie¬†terug vinden op de sites van Locus, Sport Vlaanderen, Podium, Faro en Vrijwilligerswerk
  • het beleidsplan voor de periode 2008-2013
  • nieuws over de inspraakdag 2013