Gemeentedichter

     
Haiku’s in de natuur van Schilde
(klik op de foto)

GEMEENTEDICHTER BLIJKT KNELPUNTBEROEP

Er komt geen opvolger voor gemeentedichter Monique Snoeckx ! De kwaliteit van de kandidaturen lag volgens de jury te laag.
Op de Vlaamse Gedichtendag, donderdag 26  januari 2012 , nam de gemeente Schilde met een viering afscheid van Monique Snoeckx. De voorbije 2 jaar was deze poëtische senior erg bedrijvig. Er mocht geen lintje geknipt worden of de gemeentedichter maakte er een aantal verzen rond die dan in het openbaar voorgedragen werden en gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad.

Monique Snoeckx werd in 2010 als eerste gemeentedichter aangesteld voor een termijn van 2 jaar en dat betekent dat haar mandaat einde 2012 werd beëindigd.
De gemeente deed een oproep naar opvolgers, maar komt na beoordeling door een jury van plaatselijke literatuurliefhebbers tot de conclusie dat men de functie beter niet invult ! ‘Het is aan het volgende bestuur om de vacature van gemeentedichter opnieuw open te verklaren’ stelt cultuurschepen Steven Diervost (CD&V)