Heemkring De Drie Rozen


Kerkstraat 41-45, 2970-‘s-Gravenwezel

 

Doelstellingen
het veilig stellen van het cultuurpatrimonium van ‘s-Gravenwezel vooral voor de periode vanaf 1900. Daartoe beschikt de Heemkring over een museum, een documentatiecentrum en geschiedkundige naslagwerken.

Activiteiten
de heemhuisjes en het museum zijn op iedere eerste zondag van de maand geopend van 10 tot 18 uur (behalve juli en augustus) met gidsrondleidingen om het uur. Jaarlijkse evenementen zijn onder meer de Heemfeesten in juni, 1 mei-reis met stadsbezoek en museumavond, theaterbezoeken e.a.

Doelgroep                 mannen en vrouwen gemengd; alle leeftijden
Actief sinds              1965
Structuur
Nationaal: Heemkunde Vlaanderen vzw. Provinciaal Heemkunde Antwerpen vzw. Plaatselijk bestuur: een algemene  vergadering en ongeveer 11 bestuursvergaderingen per jaar.

Aantal leden             300
Werkperiode             september – juli
Locatie                      Heemhuisjes en Museum De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, ‘s-Gravenwezel
Voorwaarden            lidgeld € 20.00  

Contactpersonen

Voorzitter                  mevr Anita Couwels, Eikenlei 23, 2970-‘s-Gravenwezel 
                                   tel 03 658 64 36 *  e-mail    anita.couwels@telenet.be 
Secretaris 
               dhr. Alexander Mous, Moerstraat 5, 2970-‘s-Gravenwezel
                                   gsm 0477 91 29 10   alexander.mous@immogy.be 

Secretariaat              Kerkstraat 24-26 (2de verdieping) 2970 ‘s-Gravenwezel, gsm 0490 57 83 56
                                   e-mail    secretariaat@dedrierozen.be