Contact

                                    
contact@cultuurraadschilde.be

Vergaderdata 2014


Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid

Gemeente Schilde
p/a   dienst Cultuur en Bibliotheek 
Brasschaatsebaan 30,  2970   SCHILDE

tel          03 380 16 28
fax         03 384 28 03
e-mail    cultuurraad@schilde.be