Bibliotheek

          

Huishoudelijk reglement                                                               

Het beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek staat in voor het beheer van de bibliotheek en stimuleert de werking ervan. Daarnaast geeft het beheersorgaan ook advies aan het bestuur over dingen die met de gemeentelijke bibliotheek te maken hebben.

Samenstelling
Het beheersorgaan telt 18 effectieve leden : 9 vertegenwoordigers uit politieke fracties in de gemeenteraad en 9 gebruikers van de bibliotheek, die evenwichtig zijn verdeeld qua filosofie en ideologie.Er zijn ook gecoöpteerde leden en 1 lid van de politieke fracties met raadgevende stem.

Meer informatie      p/a Bibliotheek Schilde, Brasschaatsebaan 30, 2970.-Schilde  *  tel 03/380.16.01

Verslagen van de algemene vergaderingen kunnen worden opgevraagd.
Stuur hiervoor een mail aan bibliotheek@schilde.be of contacteer de Bib telefonisch.