Museum Albert Van Dyck

filmpje  Museum Albert Van DyckSchilde 

In het museum Albert Van Dyck worden regelmatig tijdelijke tentoonstellingen gehouden van diverse kunstenaars. Het museum vormt ook een gepast kader voor activiteiten zoals voordrachten, muziekuitvoeringen, enz ….. Indien jullie zelf een culturele activiteit wensen te organiseren, neem dan contact op met de dienst Cultuur & Museum.

Het Museum Albert Van Dyck werd geopend op 4 oktober 1997 in Schilde. Het gemeentelijk museum beheert een bruikleencollectie van de Vlaamse Gemeenschap van 298 werken van de kunstenaar Albert Van Dyck. Het gemeentebestuur is de beheerder en staat in voor de bewaring, het wetenschappelijk onderzoek en verantwoord aanvullen van de collectie.

Albert Van Dyck werd in 1902 geboren in Turnhout. Toen Van Dyck begon als kunstenaar, was het expressionisme de gezaghebbende stroming in de Vlaamse kunstwereld. Aanvankelijk werkte hij ook in die stijl, maar na enkele jaren hield hij het voor bekeken. Hij evolueerde naar het animisme en reageerde daarmee tegen de “vervormingen” van het expressionisme.

Hij richtte zich meer op het introspectieve. Albert Van Dyck evolueerde naar een zuiver picturale schilderkunst waarbij hij vooral aandacht schonk aan het kind en aan het schrale Kempische landschap, in het bijzonder de omgeving van Schilde waar hij verbleef. Albert Van Dyck overleed in 1951 op 49-jarige leeftijd aan een slepende ziekte.

Het Museum Albert Van Dyck is gevestigd op de bovenverdieping van het Gemeentehuis in Schilde, Brasschaatsebaan 30. Er is een parking dichtbij zodat ook gehandicapten in de mogelijkheid verkeren om dit museum te bezoeken.


contact      tel 03/380.16.37    *    fax 03/384.28.03    *    e-mail   cultuur@schilde.be