Dienst cultuur & bibliotheek

Wat is cultuur ?

De Dienst cultuur & bibliotheek houdt zich bezig met diverse zaken.  Allereerst heeft de Dienst als taak beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk te verrichten in verband met het gemeentelijk cultuurbeleid. Het opmaken van een cultuurbeleidsplan is daar een onderdeel van.

Daarnaast organiseert en coördineert de Dienst ook verschillende culturele activiteiten van de gemeente zoals de Culturele Maand, de Verenigingendag, Carrousel, de Erfgoeddag, Open Monumentendag, tentoonstellingen enz
De Dienst staat ook in voor het beheer van het Museum Albert Van Dyck.

Daarenboven is er ook een dienstverlening aan de lokale culturele actoren : verenigingen of kunstenaars kunnen gemeentelijke erkenning krijgen, logistieke ondersteuning bij een project of voorbereidende begeleiding bij een culturele activiteit. Ook op alle vragen over bv. vzw-regelgeving, subsidies, de organisatie van een evenement, kan men op de dienst terecht. beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk te verrichten in verband met het gemeentelijk cultuurbeleid. Het opmaken van een cultuurbeleidsplan is daar een onderdeel van.

Maar bovenal staat de Dienst cultuur & bibliotheek ter beschikking van iedereen die interesse heeft in cultuur en meer informatie wenst, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

De Dienst verzamelt ook de culturele informatie voor de activiteitenkalender van het informatieblad van de gemeente. 
Aarzel dus niet indien jullie vragen mochten hebben of gewoon eens kennis willen maken met het cultuurleven in de gemeente.

  CULTUUR IS VOOR JONG EN OUD !!!

Contact                                          tel 03/380.16.28  *  fax 03/384.28.03  *  e-mail   cultuur@schilde.be
Cultuurconsulent                         Erik Binon
Dienstverantwoordelijke             Nathalie Gagelmans