Inspraakdag 2013

                                           STRATEGISCH PLAN

67c774a6572d5e181d797b1b211fe802_idea-lightbulbOp zaterdag 23 maart 2013 vond een “brainstormdag” plaats voor de adviesraden met als doel : samen nadenken over opportuniteiten én knelpunten van onze gemeente en beleidssuggesties formuleren.

Twee beleidsdomeinen kwamen aan bod nl “Woonomgeving” en “Dienstverlening”.Onder de term “woonomgeving” werden volgende beleidsvelden besproken : politie en brandweer, ruimtelijke ordening, woonbeleid, lokale economie, openbare werken, patrimonium, milieu en mobiliteit.
Onder de term “dienstverlening” kwamen volgende aspecten ter sprake : burgerzaken, jeugd, senioren, gezinnen, gezondheid, welzijn, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, bibliotheek, toerisme, feestelijkheden en evenementen, onderwijs, sport, OCMW en werk. 

Een hele boterham dus en hoe de deelnemers zich van hun taak hebben gekweten, kunnen jullie lezen in de onderstaande verslagen. Op 12 juni zal het college van Burgemeester en Schepenen een korte toelichting geven over het toekomstgericht plan van aanpak dat mede door de inbreng van de adviesraden tot stand kwam !

Bestuursnota 2013-2019
Werkgroep Dienstverlening
Werkgroep Wonen