Kamishibai

KAMISHIBAI IN DE BIBLIOTHEEK !!!


Kamishibai op YouTube

Vanaf september 2013 begint de bibliotheek van Schilde met het uitlenen van “kamishibais” voor scholen en leerkrachten !

Wat is kamishibai ?
De kamishibai is een Japanse vertelvorm. Kami betekent “papier” en shibai betekent “drama”, letterlijk dus papieren drama.  Er wordt een kastje gebruikt dat lijkt op een poppenkast, alleen gebruikt de verteller geen poppen maar tekeningen die hij een voor een uit het kastje trekt. Elke tekening geeft een scene van het verhaal weer. De verteller verschuift de prenten en vertelt ondertussen het verhaal dat achteraan op de prenten te lezen staat..De verteller zit uiteraard niet in het kastje, maar staat er naast, zodat hij kan communiceren met het publiek.

Mamishibai in Schilde
De kamishibais van Schilde zijn beschikbaar in de hoofdbibliotheek EN in het filiaal in ‘s-Gravenwezel. Jullie kunnen ze uitlenen wanneer jullie over een klaskaart of een ledenkaart beschikken. Een klaskaart kunnen jullie krijgen indien jullie met jullie leraar de bibliotheek bezoeken. Op een ledenkaart hebben jullie recht wanneer jullie een geldige lerarenkaart van de Vlaamse Gemeenschap (Ministerie van Onderwijs) kunnen voorleggen of indien jullie een studentenkaart hebben van een lerarenopleiding. Ook de theaters zijn te leen in de bibliotheek !!!

Educatieve toepassingen

  • kinderen in contact brengen met de magie van verhalen
  • ontwikkelingskansen voor kinderen van uiteenlopende leeftijd
  • naast de leerkracht kunnen leerlingen er ook zelf mee aan de slag : gekende verhalen vertellen aan elkaar of zelf verhalen verzinnen, schrijven en tekenen
  • ontwikkeling van taalvaardigheid en creativiteit
  • samenwerking stimuleren