Krachtlijnen cultuurbeleid


VIJF KRACHTLIJNEN VOOR EEN EFFECTIEF CULTUURBELEID 2013-2019

Verenigingen samen brengen rond gemeenschappelijke projecten —> externe werking
groter draagvlak * betere kwaliteit projecten * grotere uitstraling * ledenwerving aanzwengelen * subsidies (gemeente-provincie-gewest)

Interne werking van verenigingen ondersteunen
professioneler werken * efficiënt gebruik IT voor boekhouding, ledenbeheer, administratie, projectopvolging, webstek * verzekeringen (verzekerd bedrag versus franchise) * vrijwillige medewerkers aanmoedigen

Gemeenschappelijke cultuuragenda uitwerken
UIT (Sabam) agenda conflicten beheersen * transparant * legale aspecten (copyright, privacy, auteursrechten)

Administratie verlichten en transparant maken
verenigingsdossiers automatiseren * subsidiebeheer koppelen * kostenverrekening-facturatie (transparant)

Actief jeugdbeleid voeren
veroudering tegengaan door participatie * initiatieven om deelname van jeugd te bevorderen * financieel aantrekkelijk maken (vouchers) * actieve deelname aan jeugdraad/bibliotheek