Albert Van Dyck Genootschap

 • heeft als doelstelling het werk van Albert Van Dyck bekend te maken
 • houdt toezicht op de collectie van de Vlaamse Gemeenschap 
 • organiseert kunstcursussen en is ook mede-organisator van tentoonstellingen
 • uitgeven van werken van Albert Van Dyck zoals etsen, zeefdruk, litho’s.
 • uitgave van een driemaandelijks tijdschrift “De Kunstkijker”
 • korting op onze activiteiten en ……. een jaarlijks geschenk

Het Albert Van Dyck Genootschap werd opgericht in 1972, heeft momenteel meer dan 180 leden en richt zich tot alle geïnteresseerden.

Lidmaatschapsbijdrage bedraagt 20 euro als individueel, 10 euro voor een gezinslid, te storten op bankrekening BE-579-79170160-43 op naam van Van Dyckgenootschap met vermelding “Lidgeld 9999” 

 • Voorzitter : de heer Theo Van Hoye, Kerkstraat 14, 2970 ‘s-Gravewezel *  tel   03/685.16.30
  e-mail  theo.van.hoye@pandora.be
 • Secretaris : mevrouw Lena Hendrickx, Kapellei 51, 2980-ZOERSEL *   tel 03/383.19.97
  e-mail   hendrickx.jozef@belgacom.net  :