Geschiedenis

BIB

Bibliotheekdecreet 2001
Geen verplichting meer voor de gemeente ?

De huidige gemeentelijke openbare bibliotheek is een voortzetting van enerzijds de gemeentelijke bibliotheek van ‘s-Gravenwezel en anderzijds de vrije openbare bibliotheek van Schilde. Beide boekenverzamelingen hebben verschillende verhuisbewegingen meegemaakt vooraleer het bibliotheekdecreet van 1978 ze in 1983 samenbracht onder het beheer van het gemeentebestuur.

De openbare bibliotheek in onze gemeente is nog niet zo oud. In ‘s-Gravenwezel zag het gemeentebestuur in 1863 er het nut niet van in. Er was overigens geen geld en geen lokaal beschikbaar. Pas in 1882 wordt een “volksboekerij” opgericht. De eerste bibliotheek was ondergebracht in een geïmproviseerde ruimte in het Dorpshuis dat ook al dienst deed als gemeentehuis en jongensschool. In 1914 was de bibliotheekcollectie aangegroeid tot 62 boeken, waarvan er 19 van de hand van Conscience waren. Vanaf 1992 was elke gemeente verplicht een bibliotheek op te richten maar hierin investeren was zeker geen prioriteit voor het gemeentebestuur. Het duurde tot begin jaren veertig vooraleer de bibliotheekruimte uitgerust werd met een kachel, een tafel en stoelen.

Toen de gemeentelijke administratie naar het brouwershuis aan de Kerkstraat verhuisde, kreeg de bibliotheek voor het eerst een behoorlijk onderkomen. Frans Aertbeliën, die ook de functie van gemeentesecretaris uitoefende, was jarenlang bibliothecaris van ‘s-Gravenwezel. In Schilde werd de vrije openbare bibliotheek beheerd door de onderpastoor E.H. Joost Thiry . Deze bibliotheek werd opgericht door de Sint-Guibertusparochie en kende ook een heel bescheiden start met een klein aantal religieus verantwoorde boeken. De bibliotheek was jarenlang gevestigd in een verlaten kloostergebouw op de hoek van de Schoolstraat en de Turnhoutsebaan. Na afbraak hiervan verhuisde deze begin jaren zeventig naar het parochiale Lindencentrum.

In het kader van het bibliotheekdecreet van 1978 werd de vrije bibliotheek van Schilde in 1983 overgenomen door de gemeente samen met de bilbliotheek van ‘s-Gravenwezel. De eerste bibliothecaris van de gefusioneerde gemeentelijke bibliotheek werd Armand Van der Sanden. De gemeente huurde in de beginperiode het gebouw in de Lindenstraat van de parochie voor het inrichten van een hoofdbibliotheek. Het bibliotheekfiliaal van ‘s-Gravenwezel verhuisde in 1983 van het oud gemeentehuis naar het Dorpshuis in de Kerkstraat.

In 1994 opende de gemeente het nieuwe administratief centrum op de Brasschaatsebaan, het huidige gemeentehuis. Op de verdieping werd de nieuwe hoofdbibliotheek geïntegreerd. Eind 2011 stond de heropening gepland van het gerenoveerde Dorpshuis met een modern bibliotheekfiliaal. Het toeristische aanbod voor onze regio werd mee in de bibliotheek geïntegreerd.

De huidige bibliotheekcollectie gaat overigens op alle vlakken mee met zijn tijd. Naast de vele boeken en naslagwerken biedt de bibliotheek toegang tot het internet en beschikt zij over DVD’s en games voor spelconsoles. Met een ruim aanbod aan activiteiten tracht ” de BIB” de literaire interesses van alle leeftijden aan te spreken. Ook op het vlak van poëzie steunde de gemeente de laatste jaren heel wat interessante initiatieven waaronder de aanstelling van de eerste gemeentedichter .